Sålebenker

Våre sålbenker egner seg også godt som vindusbrett. Både trinnplatene og sålbenkene kan brukes som toppavdekning på murer.

TILGJENGELIGE PRODUKTER / FORMATER


Importgruppen