Taktile heller

For å ivareta alles behov for å kunne orientere seg i det offentlige rom, benyttes taktile heller. Disse er laget for at svaksynte og blinde skal kunne orientere seg, og er en del av strategien om universell utforming. Våre taktile heller

tilfredsstiller kravene til bruk i gategrunn, og består av ledehelle retning som har sinusformede ribber i toppen, og av ledehelle varsel som har runde kuler i toppen. Vi leverer heller både i granitt og i støpegods.

Montering og bruk av slike heller er beskrevet i eget hefte utgitt av Sosial- og helsedirektoratet og Statens Vegvesen.

TILGJENGELIGE PRODUKTER / FORMATER


Importgruppen