Barens Tørrmur Natur

Tørrmuren er naturlig, estetisk og vakker!
Stein som brukes til tørrmur har flere variasjoner, former og størrelser.
Tykkelsen/høyden på hver enkelt stein er ulik, og det er dette som er med å gi “liv” i muren.
Tørrmur kan brukes til peiser, piper, støttemurer, fasadekledninger og hagemurer osv.
Skifer til tørrmur sorteres etter dybde/bredde, dvs hvor mye den bygger ut.

TILGJENGELIGE PRODUKTER / FORMATER


Importgruppen