Skiferhelle Barens

Bruk Barens Skifer tråkk-heller og lag enkelt en helle-gang eller tråkksti i hagen! Skifer-hellene kan med fordel legges løst i sand/ singel.

TILGJENGELIGE PRODUKTER / FORMATER


Importgruppen