Ildsteiner

Våre ildsteiner kan brukes både med lampeolje og med biobrensel.
Triton og Deimos leveres ikke med veke og brukes med biobrensel.
NB! Husk at beholderen må være kald før påfylling av biobrensel.

TILGJENGELIGE PRODUKTER / FORMATER


Importgruppen