Skiferbrudd Barens

Bruk Barens Skifer tråkkheller og lag enkelt en hellegang eller tråkksti i hagen! Skiferhellene kan med fordel legges løst i sand/ singel.

Importgruppen